Betaling og retur

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.
 
Betingelser her gjelder kun for salg i Norge. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.
Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.
 
All reklamasjon på skade på forsendelse må meldes direkte av kunden til transportøren innen 7 dager etter at forsendelsen er mottatt! Dette er svært viktig, fordi fraktselskapene kategorisk avviser krav som innkommer etter 7 dager. Hobbydrivhus AS sin erstatningsplikt for skadet forsending opphører derfor etter 7 dager dersom melding ikke er gitt til transportør. Fraktselskapene aksepterer kun at mottager av varene fremlegger skademeldingen, dette kan derfor ikke Hobbydrivhus gjøre på vegne av kunden.
 
Aluminium er et mykt materiale og mindre bulker og skjevheter må forventes og er ikke grunnlag for reklamasjon. Lakkerte flater kan ha mindre lakkfeil og tykkelsesforskjeller i lakken. Glasset vi benytter kan også ha mindre feil som småriper, luftbobler og optiske feil.
 
Dersom det mangler noe i mottatt forsendelse sender vi de manglende delene med servicepakke i posten. Hobbydrivhus kan desverre ikke påta seg økonomisk ansvar for ventetid eller utgifter til 3. person som montører etc.
 
 

Alle kjøp av drivhus, lysthus og veggdrivhus i nettbutikken er også en aksept av at værgarantibetingelser er lest og forstått, samt at råd på våre informasjonssider nederst på siden vedrørende vedlikehold i forhold til snølast og vindsikring er lest og forstått.

 

Ved kjøp av montering fra Hobbydrivhus AS er kunden selv ansvarlig for å påse at eventuelle nødvendige byggetillatelser er innhentet, og kunden må selv stå som tiltaksansvarlig. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av montering regnes som en skriftlig bekreftelse på at tiltaket er søkt og godkjent, eller ikke er søknadspliktig.
Kunden står økonomisk ansvarlig for eventuelle tap påført Hobbydrivhus dersom det er gitt uriktige opplysninger.
 
 
Bilder
Vi forbeholder oss retten til å benytte bilder som er sendt inn til oss i forbindelse med værgaranti, samt bilder som er tatt under og/eller etter montering. Vi oppgir aldri navn eller adresse til våre kunder til 3. person.
 
 
Priser
Prisene inkluderer 25% moms.
Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.
 
Betaling
Du kan velge mellom 2 betalingsmåter:
 
Forskuddsbetaling
Dersom du bestiller drivhus og velger forskuddsbetaling, må fakturaen være betalt ved leveringen av drivhuset. Dersom du bare bestiller tilbehør til drivhus og hage, må fakturaen betales før varene sendes med posten. Vi gjør oppmerksom på at alle varer er Hobbydrivhus AS sin eiendom til full betaling er mottatt, og Hobbydrivhus AS forbeholder seg retten til heving av salget dersom betaling ikke mottas innen betalingsfristen, i henhold til forbrukerkjøpslovens § 54.
 
Svea Checkout
Velger du Svea Checkout kan du velge mellom kortbetaling med Visa/Mastercard, faktura eller delbetaling. Du blir ikke belastet før varene er sendt.
 

Dine angre- og returrettigheter

For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. Du skal i så fall sende tilbake varene i originalemballasjen, uskadede og ubrukte.
Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til via e-mail eller telefon og sender varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist) og vedlegger en forklaring til hvorfor du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. Vi gjør oppmerksom på at angrefristen utvides til 3 måneder dersom returforklarings dokument ikke følger varen fra vår side.
Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk, og at den kan selges som ny. Dette betyr for drivhus og lysthus at vi ikke kan akseptere retur dersom produktet er påbegynt montert. Vi ber også om at du returnerer varen i orginalemballasjen, hvis ikke annet er avtalt med oss på forhånd.
Hvis du bruker din angrerett og returnerer varen(e) som postpakke eller brev betaler du selv for returkostnadene. Du står selv for transportrisikoen. Husk å gi beskjed om hva du returnerer. Vennligst ikke send varer i oppkrav, disse vil ikke bli hentet. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer, så har du pengene raskt på din konto, ellers sendes pengene på et vanlig utbetalingskort.Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp.
 
 
Force majeure
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.
 
 
Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.